Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2022 sn-adm

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej jest pierwszym szpitalem dziecięcym zbudowanym w Warszawie po II wojnie światowej. Jest również pierwszą w historii miasta tego typu placówką dla prawobrzeżnej Warszawy. Organizację przedsięwzięcia powierzono doktorowi Stanisławowi Bielobradkowi, który później objął funkcję dyrektora szpitala i pełnił ją do roku 1967. Po długich debatach i rozważaniach wybór padł na Saską Kępę – dzielnicę spokojną i pełną zieleni. W czasie, gdy rozpoczynano inwestycję (lato 1953) dookoła rozciągały się pola, a na plac budowy prowadziły polne drogi.

Wiosną 1954 roku zostaje wmurowany kamień węgielny. Projektu budynku podejmuje się inż. arch. Sanchez Arcas, z pochodzenia Hiszpan, emigrant polityczny, specjalista w zakresie budownictwa szpitalnego. Po jego wyjeździe prace kontynuuje inż. arch. Zofia Eldving. Projekt inżyniera Arcasa oparty zostaje na wzorach hiszpańskich. Uwidacznia się to głównie w wyglądzie zewnętrznym budynku.
Mimo iż szpital nie jest jeszcze całkowicie wykończony, w związku z ogromnym deficytem miejsc dla małych pacjentów w innych placówkach, 19 marca 1959 roku następuje przecięcie wstęgi, a 24 marca rozpoczynają pracę oddziały: wewnętrzny i niemowlęcy. W październiku 1959 roku ruszają kolejne oddziały. Sale szpitalne są małe, 2-4 łóżkowe, oddzielone od siebie szklanymi ścianami. Wnętrza sal pomalowano jasnymi, pastelowymi farbami. W pokoju zabaw dziecięcych ściany zapełniono postaciami z bajek malowanymi przez Karola Kossaka (wnuka Wojciecha), Wystrój wnętrz szpitala opisywany przez warszawską prasę przyczynią się do określenia obiektu jako tęczowego pałacu.
W roku 1977 patronem szpitala został prof. dr Jan Bogdanowicz, wybitny pediatra, żyjący w latach 1894-1967. W roku 2008 zmienił nazwę na Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Obecnie Szpital posiada 255 łóżek, zapewniając opiekę dla mieszkańców Warszawy, i całego województwa mazowieckiego.
Główną działalnością Szpitala jest świadczenie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w następujących obszarach funkcjonalnych:

  • hospitalizacja na oddziałach szpitalnych,
  • leczenie w ramach poradni specjalistycznych,
  • leczenie w SOR – w ramach całodobowej pomocy doraźnej,
  • diagnozowanie w poszczególnych jednostkach diagnostycznych szpitala.

Szpital posiada SOR z miejscami obserwacyjnymi (5 łóżek) oraz Izbę Przyjęć dla przyjęć planowych, 9 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 250 łóżek), blok operacyjny, przychodnię przyszpitalną z 17 poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi, poradnię zdrowia psychicznego (nie wchodzącą w skład przychodni), zakład diagnostyki laboratoryjnej, zakład diagnostyki obrazowej, zakład rehabilitacji, aptekę zakładową, centralną sterylizację.

Od dnia 21 marca 2006 Szpital posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością: PN-EN ISO 9001:2009.